Uzorak zahtjeva za izdavanje uputnice za medicinsku i socijalnu stručnost

Simptomi

Uzorak zahtjeva za izdavanje uputnice za medicinsku i socijalnu stručnost

(naziv općinske zdravstvene ustanove)

(prezime, ime, patronimic podnositelja zahtjeva) __________________________________

(adresa prebivališta, telefonski broj, e-mail adresa (ako je dostupna)

Zamolite da mi pošaljete uputu za medicinsku i socijalnu stručnost kako bi:

određivanje stupnja gubitka profesionalne sposobnosti za rad;

utvrđivanje uzroka smrti osobe s invaliditetom;

razvoj individualnog programa rehabilitacije za osobe s invaliditetom (dijete s invaliditetom);

razvoj programa rehabilitacije za industrijsku nesreću ili profesionalnu bolest;

promjena u uzroku invalidnosti;

u druge svrhe (molimo navedite):

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(navesti dokument koji potvrđuje ovlasti zakonskog zastupnika građanina)

Rezultat općinske službe je kako slijedi:

ÿ u obliku elektronskog dokumenta;

ÿ u obliku dokumenta na papiru;

ÿ poštom na adresu navedenu u prijavi (samo na papiru);

ÿ slanjem e-mailom (u obliku elektronskog dokumenta i samo u slučajevima izričito predviđenim u postojećim regulatornim aktima);

putem osobnog kontakta s višenamjenskim centrom (samo na papiru);

ÿ putem slanja putem jedinstvenog portala državnih i općinskih službi (samo u obliku elektronskog dokumenta);

ÿ putem slanja putem države portala i općinskih službi (samo u obliku elektronskog dokumenta).

Naznaka komplet dokumenata (biti označeni u odsutnosti jednog ili više dokumenata koji nisu u posjedu tijela pružaju državne i općinske usluge ili podređenih tijela javne vlasti ili tijela organizacije lokalne samouprave koji su uključeni u pružanje komunalnih usluga):

Zastupanje nije kompletan set dokumenata potrebnih za pružanje komunalnih usluga, te je dostavio podnositelj zahtjeva, kao i informacije o njima su odsutni na raspolaganje tijelima pružaju državne i općinske usluge ili podređenih tijela javne vlasti ili tijela organizacija lokalne samouprave sudjeluju u pružanju komunalnih usluga, upozorio,

Postupak za žalbu protiv odluka ITU-a

Žalba protiv odluke Zavoda za medicinsku i socijalnu stručnost

Građanin (njegov zakonski zastupnik) može u roku od mjesec dana podnijeti žalbu na odluku ureda glavnom uredu na temelju pisane prijave podnesene Uredu koji je obavljao medicinsku i socijalnu stručnost ili glavnom uredu.

Zavod koji je proveo medicinski i socijalni pregled građanina, u roku od 3 dana od dana primitka zahtjeva, šalje ga svim dostupnim dokumentima u glavni ured.

Glavni će ured, najkasnije u roku od 1 mjeseca od primitka prijave građana, provoditi medicinsku i socijalnu stručnost te na temelju dobivenih rezultata donijeti odgovarajuću odluku.

U slučaju građanina na žalbu na odluku o glavnoj glavni ured stručnjak za zdravstvenu i socijalnu stručnosti na odnosnom subjektu Ruske Federacije uz suglasnost građana mogu naplatiti držao medicinsku i socijalnu stručnost u drugi sastav sjedište osoblja.

Sjedište odluku može se uložiti žalba u roku od jednog mjeseca do Saveznog ureda na temelju prijave podnesene građanina (zakonski zastupnik) u sjedištu, provela medicinsku i socijalnu stručnost, ili Savezni ured.

Federalni bi ured dužan je, najkasnije u roku od 1 mjeseca od primanja zahtjeva građana, provesti svoju medicinsku i socijalnu stručnost, te na temelju dobivenih rezultata donijeti odgovarajuću odluku.

Odluke ureda, glavnog ureda, Federalnog ureda može se žaliti na sud od strane građana (njegovog zakonskog zastupnika) na način utvrđen zakonodavstvom Ruske Federacije.

Praktični savjeti:

Žaliti na odluku o primarnoj suda odjednom ureda izgubiti, kao vještaka u zdravstvenu i socijalnu pregleda i nema nadležni sudac kao arbitar će biti prisiljeni posegnuti za savjet stručnjaka iz sjedišta - samo potrošiti na odvjetnika. Stoga je više racionalno apelirati odluku glavnog ureda na viši rang. Ovdje se mogu naći adrese i raspored glavnih ureda u svim regijama Rusije. Pored toga, parnice mogu trajati godinama (potrebno je platiti usluge odvjetnika), a anketa u višem sjedištu žalbe traje najviše jedan mjesec.

Osim toga:

Trenutno, Ruska Federacija uspostavila je 3-tier ITU sustav: ITU ured, glavni ITU ured i Federalni ured. U slučaju neslaganja s odlukom biroa, građanin ima pravo žaliti tu odluku u roku od mjesec dana do glavnog ureda na temelju pisane prijave. Zahtjev se mora predati uredu u kojem je ispitan, ili u glavni ured. Protiv odluke glavnog ureda u roku od mjesec dana od dana izdavanja može se uložiti žalba Saveznom uredu (127486, Moskva, Susanin St., 3). Zahtjev se podnosi glavnom uredu koji je proveo anketu, ili Federalnom uredu. Osim toga, odluke ureda, glavnog ureda i Federalnog ureda mogu se uložiti žalbu sudu na način propisan zakonodavstvom Ruske Federacije.

Cijeli ITU sustav dio je Savezne medicinske biološke agencije (FMBA) Rusije.

Adrese i telefonski brojevi ITU institucija u Rusiji

Federalna državna institucija

"Savezni ured za medicinsku i socijalnu stručnost"

127486, Moskva, ul. Ivan Susanin, 3

Tel: (495) 487-5711

Šef Savezne agencije Savezne sigurnosne službe Ruske Federacije za ITU - glavni savezni stručnjak za ITU, profesor, akademik Ruske akademije medicinskih znanosti:

Puzin Sergej Nikiforovich

Federalna medicinska biološka agencija (FMBA Rusije)

Adresa: Volokolamskoye shosse, Moskva, 123182, Rusija

Tel: (499) 190-33-25

Voditelj FMBA Rusije:

Uyba Vladimir Viktorovich

Voditelj Odjela za organizaciju medicinske i socijalne stručnosti i socijalnu potporu stanovništva:

Kozlov Sergej Ivanovich

Pogledajte dolje:

1. Uzorak zahtjeva za prolaz ITU-a.

2. Uzorak prijave za žalbu na odluku ITU Primarnog ureda u Glavni ured.

3. Uzorak prijave za žalbu na odluku Glavnog ureda ITU-a Saveznom uredu ITU-a (Moskva).

Primjeri zahtjeva za prolaz ITU-a

Voditelju podružnice № ____

FSU "GBE Krasnoyarskog teritorija"

Stanovnik (i) na: ____________

telefon (ovisno o dostupnosti):

Molim Vas da mi (medicinsko i socijalno ispitivanje) (moje dijete, osoba čiji su interesi predstavljam - FIO) ____________________________________________________

primarni (re) u svrhu:

- promjene u grupi s invaliditetom;

- promjena u uzroku invalidnosti;

- razvoj individualnog programa za rehabilitaciju osobe s invaliditetom (IRP);

- razvoj rehabilitacijskog programa za žrtvu (PDP);

- određivanje stupnja gubitka profesionalne sposobnosti za rad u postocima;

Priložem sljedeće dokumente:

1. preporuka ITU-u

(naglasiti, ako je potrebno, dodati)

Datum __________________201__ g. _________________________

O prijenosu i obradi osobnih podataka u saveznim državnim institucijama medicinske i socijalne stručnosti:

ne slažem se (ne slažem)

Suglasnost djeteta u dobi od 15 i više godina za obavljanje medicinske i socijalne stručnosti:

ne slažem se (ne slažem)

Suglasnost djeteta u dobi od 15 i više godina do prisutnosti roditelja tijekom ankete:

ne slažem se (ne slažem)

Datum __________________201__ g. ________________________ (potpis djeteta u dobi od

15 godina i više)

Uzorak prijave za žalbu na odluku Primarnog ureda ITU-u Glavnom uredu

na ITU za Krasnoyarsk regiju

FSU "GBE Krasnoyarskog teritorija"

Stanovništvo na: _____________

telefon (ovisno o dostupnosti):

Molim da me drže (moje dijete, osoba čije interese zastupam) medicinska i socijalna stručnost kako bi se žaliti na odluku o podružnice glavni ured je ured broj ____ od „___” _________ 201__ gradu, jer ja se ne slažem (o):

s određenim (meni, djetetom, osobom čije interese predstavljam - punim imenom)

- stupanj gubitka profesionalne sposobnosti za rad u postocima;

- aktivnosti uključene u pojedinačni rehabilitacijski program za osobe s invaliditetom (IRP) ili žrtve (PRP);

s odbijanjem uspostave

- invalidnost (kategorija "dijete s invaliditetom");

- gubitak profesionalne sposobnosti za rad u postocima;

(naglasiti, ako je potrebno, dodati)

O prijenosu i obradi osobnih podataka u saveznim državnim institucijama medicinske i socijalne stručnosti:

ne slažem se (ne slažem)

Datum __________________ 201__. __________________________ (potpis)

Uzorak prijave za žalbu na odluku Glavnog ureda ITU-a Saveznom uredu ITU-a (Moskva)

federalni stručnjak za ITU

FSE "Savezni ured ITU"

Dymochke Mikhail Anatolievich

(e) na sljedeću adresu: _____________

telefon (ovisno o dostupnosti):

Molim vas da mi ponesete medicinsku i socijalnu stručnost (moje dijete, osoba čije interese predstavljam - ime, prezime, ime)

________________________________________________________________________________ u poretku

žalba protiv odluke stručnog osoblja br. ___ Federalne državne ustanove "GBE ITU na Krasnojarskom teritoriju" iz "______"

_______________, budući da ne slažem (s) stručnu odluku:

- o odbijanju u utvrđivanju fizičke nesposobnosti (kategorija "invalid-invalid");

- za grupu s invaliditetom;

- zbog invalidnosti;

- po uvjetima revizije;

- po stupnju gubitka profesionalne sposobnosti za rad u postotku;

- za aktivnosti uključene u individualni rehabilitacijski program za osobe s invaliditetom (IRP), žrtvu (PRP);

Molim da provodim s punim radnim vremenom; u odsutnosti, s obzirom na _______________________

Uz uvjete plaćanja putnih i životnih troškova građana s punim radnim vremenom u Saveznom uredu ITU-a poznat je (uključen).

Za prijavu priložem (podcrtaj):

- primjerak putovnice (za dijete - kopiju rodnog listića);

- primjerak zapisnika o radu;

- dokument koji potvrđuje ovlasti zakonskog zastupnika;

O rezultatima razmatranja prijave molimo Vas da me obavijestite (podcrtanom): poštom, e-poštom, u obliku SMS poruke.

Za prijenos i obradu osobnih podataka u saveznim državnim institucijama medicinske i socijalne stručnosti (podcrtano): Slažem se (ne slažem), ne slažem (ne slažem se)

Datum __________________ 201__. Potpis ___________________

Datum primitka zahtjeva Federalnoj Državnoj instituciji "GBE Krasnoyarskog teritorija"

"____" _______________ 201__ Ne. ___

(popunjava služba organizacije rada s dokumentima)

Primjena na IREC i glasnik: kako napisati? Uzorci ispunjenih obrazaca za pomoć!

Uspostava invaliditeta i naknadna rehabilitacija je teška stvar, i iz fizičkih i pravnih aspekata. Kao i svaka promjena statusa, to podrazumijeva kampanju za slučajeve, stručnjake i planinu "radova".

I jedan od tih "komada papira" je presuda medicinske i socijalne stručnosti. Uostalom, bez obzira na to, život se nastavlja, pitanje će biti samo u njegovoj kvaliteti...

Što je izjava? Zašto je to potrebno?

Ova prijava je za građanina da prođe medicinsku i socijalnu stručnost. Potonji je potreban za utvrđivanje:

 • razmislite je li osoba onesposobljena;
 • Je li izgubio sposobnost za rad i, ako je tako, u kojoj mjeri;
 • Treba li građanin izvan stručne skrbi i, ako je tako, u kojoj mjeri?
 • rehabilitacijski program.

Osim toga, Ured za zdravstvenu i socijalnu Stručnost proučavati razloge zbog kojih zdrava osoba može postati nevažeća, stupanj invaliditeta i čimbenike koji utječu na njegov nastanak i ishod.

Medicinska i socijalna stručnost ima 3 razine hijerarhije:

 • Gradski i Okružni ured;
 • glavni ured;
 • savezni ured.

Da biste poslali građanina na takav pregled, trebate:

 • Osobna iskaznica;
 • zahtjev za medicinsku i socijalnu stručnost (napisao sam kandidat ili njegov zakonski zastupnik);
 • smjer (tijelo socijalne zaštite ili liječenje i profilaktička institucija, u nekim slučajevima - definicija suda);
 • djelo o profesionalnim bolestima ili nezgodu na radu u obliku H-1 (kopije s javnim bilježničkim certifikatom);
 • zaključivanje međuresornih vijeća;
 • potvrdu likvidatora o posljedicama nesreće u Černobilu (ili žive u zonama isključenja);
 • zaključak vojnog povjerenstva;
 • profesionalno-proizvodna obilježja posljednjeg radnog mjesta;
 • medicinski dokumenti koji potvrđuju stupanj zdravlja (epicrisis, ambulantna kartica, zaključak liječnika, itd.);
 • dokument o individualnom rehabilitacijskom programu za osobe s invaliditetom (samo ako idete na ponovno ispitivanje).
 • zapis o zapošljavanju (kopija).
 • Nakon podnošenja prijave sa svim popratnim dokumentima, ona ostaje čekati - u roku od pet dana dobit ćete poziv na pregled na kanalu koje ste naveli u prijavi.

  Odluka o tome hoće li građanin kao osoba s invaliditetom uzeti u obzir i koliko su te mogućnosti ograničene, provodi se većinom glasova.

  Osobe trebaju dostaviti rezultate i sva objašnjenja bez odlaganja. Takvo se stručno znanje može obaviti u odsutnosti, a u tom se slučaju njegove rezultate šalju osobi poštom ili na elektroničku internetsku adresu, kroz portal javnih usluga u trodnevnom razdoblju.

  Ova odluka nije konačna, također se može osporiti. U tu svrhu, glavni ured upisuje relevantnu izjavu i provodi se nova anketa u roku od mjesec dana.

  Sve usluge ureda su besplatne.

  Kako napisati prijavu?

  U "zaglavlju" prijave je napisana - na glavu (broj i naziv ureda); od koga (prezime, inicijali i gdje pacijent živi, ​​a ako ovlaštena osoba piše - naznačeno je da na temelju punomoći); načini komunikacije s podnositeljem zahtjeva. Da bismo bolje razumjeli aplikaciju za ITU, dali smo obrazac u nastavku.

  U tekstu dokumenta naznačujemo:

  • zahtjev za medicinsku i socijalnu stručnost
  • podatke o putovnici podnositelja zahtjeva, podatke o SNILS-u;
  • zašto vam je potrebna (daju se brojne opcije, potrebno je napomenuti - na primjer - "određivanje trajne onesposobljenosti");
  • na kojem kanalu šaljete pozivnicu za ispit (telefon, pisana obavijest, e-mail, mail);
  • trebate usluge "tumača" (tumač znakovnog jezika, tiflotranspretacija);
  • pristanak na obradu osobnih podataka;
  • ako je u vašu korist pravne radnje izvršio povjerenik, a zatim navedite svoje podatke o putovnici i na temelju onoga što on to radi (punomoć);
  • koji dokumenti priložite;
  • datum, potpis.

  Često se događa da se građanin ne slaže s presudom stručnjaka. Ovaj slučaj je predviđen Uredba Vlade Ruske Federacije br. 95 od 20. veljače 2006. godine "O postupku i uvjetima priznavanja kao osobe s invaliditetom".

  Ako pacijent ili njegov zastupnik ne slaže s odlukom ITU, treba poslati zahtjev na sjedištu subjekta RF, gdje ispitanik ili Savezni zavod. Dokument mora sadržavati:

  • puni naziv ureda;
  • ime i inicijale voditelja odjela;
  • podatke o putovnici pacijenta;
  • zahtjev za ponovno ispitivanje;
  • koji ured i kada provodi ispit i zašto se ne slažete s njim;
  • koji su dokumenti priloženi;
  • datum i potpis.

  Nakon što su dokumenti stigli, instituciji se daje mjesec dana za provođenje drugog istraživanja.

  Može inzistirati na neovisnom ispitivanju, ako se sve gore navedeno ne odgovara. U nastavku možete preuzeti uzorak popunjavanja zahtjeva za medicinsku i socijalnu stručnost:

  Što je glasnik? Zašto je to potrebno?

  Jasno je da je odluka o potrebi za posjet ITU zavoda rodi ne od nule, ali na temelju presude liječnika Okružnog zdravlja - kada shvati da je daljnje liječenje pacijenta je složenija stvar, nego jednostavan posjet lokalnom liječniku. Da biste to učinili:

  • izdaje glasnika (popunjava liječnik);
  • pacijent prolazi liječničku komisiju na temelju istoj klinici i na temelju presude stručnjaka poslanih na zdravstvenu i socijalnu stručnosti (smjer obliku 088 / U-06).

  U radu se navodi sljedeće:

  • podatke o putovnici pacijenta;
  • potpuno - naziv dijagnoze;
  • rezultati istraživanja (analize i druge studije).

  Tjelesna slabost, zbog bolesti ili nesreće, zasigurno nije ugodno iznenađenje. No treba imati na umu da je država odlučna ne staviti "stopalo" na osobu koja se zbog zdravlja pokazala u teškoj situaciji, već naprotiv - kako bi olakšala život. I jedna od tih mjera je medicinska i socijalna stručnost.

  Što bi trebalo biti upisano u zahtjev za medicinsku i socijalnu stručnost i kako pravilno popuniti popis glasnika?

  Registracija invaliditeta je složen i dugotrajan proces.

  Da biste ubrzali proces i potrošili manje vremena i živaca, trebate znati ispravno ispuniti zahtjev za ITU i gdje ga poslati na pregled.

  Također je potrebno razumjeti pitanja: što je glasnik i zašto je to potrebno? Tko izdvaja i kako to dobiti?

  U ovom ćete članku pronaći odgovore na sva ova pitanja, kao i obrasce i popunjene uzorke prijave za ITU i messenger list.

  U vezi s donošenjem zakona № 181-FZ od 24. studenog 1995. godine funkcije ispitivanja medicinskih rada stručnih povjerenstava (VTEK) preselio u organima medicinske i socijalne ekspertize (ITU).

  Aplikacija za medicinsku i socijalnu stručnost - što je to?

  Zahtjev za prolazak pacijenta s ITU-om (medicinska i socijalna stručnost) je smjer građanina za donošenje posebne komisije, koja uključuje medicinsku konzultaciju.

  Ispitivanje se provodi kako bi se odredila skupina invaliditeta, sposobnost za rad, potreba za izvanjskom skrbi i održavanja, pružanje lijekova ili medicinskih proizvoda.

  Ova komisija također uključuje pripremu rehabilitacijskog programa.

  Kako pravilno nadoknaditi?

  Trebate popunjavati čitko, bez pogrešaka, ispravaka i pogrešaka. Radi praktičnosti, bolje je uzeti 2-3 prazna oblika.

  Na samom početku je naznačeno ime ITU-ovog teritorijalnog ureda na koju će se prenositi prijava. Dalje na točkama:

  1. Prezime, ime, patronim.
  2. Podaci o osobnoj iskaznici podnositelja zahtjeva: serija i broj putovnice Ruske Federacije, broj i mjesto izdavanja.
  3. Broj potvrde o osiguranju (SNILS).
  4. Adresa stanovanja za prebivalište iz putovnice.
  5. Zahtjev za vožnju VTEK-om. Navedite razlog i svrhu ispita.
  6. Postoji li prisutnost tumača znakovnog jezika i drugih usluga.
  7. Izaberite kako obavijestiti o pozivu na povjerenstvo i u skladu s tim naznačiti izbor: e-mail adresu, broj mobitela, pisanu obavijest poštom.
  8. Ispunite stavku: pristanak na obradu osobnih podataka.
  9. Stavite datum i osobni potpis.
  10. Ako pouzdana osoba djeluje u ime pacijenta, potrebno je navesti podatke putovnice zastupnika, osnovu za prezentiranje prava (na primjer, punomoć), datum i potpis.
  • Preuzmite prijavnicu za ITU
  • Preuzmite primjer obrasca za prijavu za ITU

  Gdje da služim?

  U uredu ITU-a u mjestu prebivališta, popunjeni dokument se prenosi u papirnatom ili elektronskom obliku. Na papiru se isporučuje osobno ili poštom. Obvezatno mu je osigurati njegov osobni potpis podnositelja zahtjeva ili njegovog pouzdanog predstavnika. U slučaju prijenosa u elektronskoj verziji služi se službeni internetski portal "Državne službe".

  U početku je moguće prenijeti dovršeni papirnati obrazac bez svih potrebnih dokumenata, ali se mora imati na umu da je rok za prijenos dokumenata strogo 10 kalendarskih dana.

  Glasnik albuma

  Da bi se utvrdila invalidnost, stupanj invalidnosti, potreba za rehabilitacijom i pružanjem lijekova, briga i slično, nije dovoljno jednostavno napisati prijavu.

  Bit će potrebno proći niz anketa, posjetiti stručnjake prije dolaska u MCEC.

  U svakom slučaju, morat ćete dobiti obrazac za glasnike 088 / y-06 - to je službeni obrazac koji ispunjavaju medicinski predstavnici izdani radi upućivanja na stručnost i odluke o ograničavanju sposobnosti građanina (invalidnosti).

  Kako izgleda?

  Dokument određuje stvarne podatke pacijenta:

  • Puni naziv.
  • Datum rođenja.
  • Seksualni pribor.
  • Adresa stanovanja, u nedostatku registracije, upućuje na adresu stanovanja.
  • Prvo je onemogućen ili poslan.
  • Da li građanin radi, ako da, navedite ime, adresu i položaj, uvjete i prirodu obavljenog posla.
  • Glavna zadaća građanina, koja označava kategoriju ili kategoriju.
  • Od kada se pacijent promatra.
  • Ako je bolesna studentica, zatim ime obrazovne ustanove naznačeno, za studente - odjel i fakultet, razred ili skupina, specijalnost po završetku obuke.
  • Povijest bolesti.
  • Priroda liječenja.
  • Provedene ankete.
  • Anamneza.
  • Učestalost i trajanje privremenog invaliditeta za prošlu godinu.
  • Utemeljena temeljna bolest i bolesti koje prate.
  • Provedena istraživanja i zaključci liječnika.
  • Treba li pacijent osigurati sredstva i osigurati programe rehabilitacije.
  • Antropometrijski podaci: visina i težina.
  • Stanje pacijenta u vrijeme traženja smjera, njegovog tjelesnog razvoja.
  • Procjenjuju se psihički i emocionalni razvoj i izdržljivost.
  • Prognoza bolesti.
  • Svrha smjera.

  Gdje da se dobije i tko je izdan?

  Kad kontaktirate medicinske ustanove, liječnika, na temelju slušati pritužbe i popravljajući kod pokretnih pacijenata kartice izdane upute za željenim stručnjaka bolesti specifične, kao pacijent može biti usmjeren na provođenje laboratorijskih, instrumentalnih, radioloških i drugih vrsta istraživanja, eventualno bolničko liječenje.

  S obzirom na činjenicu da se sve preporučene aktivnosti prolaze, na temelju presude medicinske konzultacije, možete dobiti dovršeni glasnik na ITU-u.

  Ako liječnik odbije uputiti se na medicinsku i socijalnu stručnost, dužan je u pisanom obliku obrazložiti razlog odbijanja. U tom se slučaju pacijent može prijaviti samom uredu s izjavom.

  Stoga vam savjetujemo da pročitate druge korisne materijale o ovom postupku koji su pripremili naši stručnjaci.

  Pročitajte tajne prolaza ITU-a, njegovog vremena, te kako dobiti odluku povjerenstva i kako se žaliti.

  Ako liječnik ne pismeno odbije, pacijent ima pravo podnijeti zahtjev sudu.

  Registracija invaliditeta je dug i težak proces, koji zahtijeva prikupljanje dokumenata i popunjavanje posebnih oblika. Važno je razumjeti ispravnost punjenja, opcije za prijenos i primanje svih potrebnih radova. U nazočnosti bolesti i ograničenja u radu, vrijedno je ozbiljno pristupiti tom pitanju. Uostalom, glavni cilj je poboljšati kvalitetu života. Ovo mora biti zapamćeno i ne odustaj se ni u jednom stupnju.

  Registracija invalidnosti: zahtjev za primitak u 2018.

  U ovom članku ćemo razmotriti postupak registracije invaliditeta. Možete se upoznati s popisom potrebnih dokumenata i zasebno pronaći oblik samog zahtjeva.

  opis

  Postupak za stjecanje invaliditeta uključuje nekoliko stupnjeva:

  • U medicinskoj ustanovi u kojoj ste promatrani, trebate primiti preporuku ITU-u. Ako takav papir nije naveden, morate dati pismeno odbijanje.
  • Prikupljanje potrebnih dokumenata. Oni se, u pravilu, služe kao izvornici.
  • Pisanje same izjave.
  • Smjer paketa dokumenata u ITU-u.
  • Primanje poziva na ispit ili pismeno odbijanje u njemu.
  • Dobivanje ITU rješenja.

  Gdje mogu dobiti. Dokumenti za dobivanje

  Dokumenti se šalju na teritorijalno tijelo medicinske i socijalne struke koja se nalazi u vašem prebivalištu.

  Od trenutka podnošenja prijave, može proći 30 kalendarskih dana prije donošenja odluke članova ITU-a.

  Dokumenti za dobivanje

  Koji su dokumenti potrebni za registraciju:

  • Dokument koji će potvrditi identitet (putovnicu).
  • Potvrda o rođenju, ako je riječ o registraciji invaliditeta djetetu.
  • Upućivanje na ITU ili odbijanje izdavanja takvog dokumenta.
  • Medicinski radovi koji će potvrditi vašu bolest.
  • Dokumenti s posla, ako je bolest dovela do nesreće na mjestu vaše usluge.
  • Izjava.

  Ako dostavite kopije dokumenata, oni moraju biti ovjereni.

  Gdje je potrebno

  Bez prijave, paket službenih radova smatrat će se nepotpunim i možete odbiti grupu s invaliditetom.

  Na temelju rezultata ankete bit će vam izdana potvrda o statusu zadataka.

  Trebat će vam ovaj dokument:

  • Mirovine za invaliditet.
  • Primanje državnih naknada.
  • Za registraciju naknade.
  • Izvršenje povlastica.
  • Za sudjelovanje u svim ruskim programima.

  Provjerite jesu li vaši podaci u dokumentima ispravno navedeni, jer u budućnosti možda postoje problemi.

  Pravo starijih osoba i invalidnih osoba za mirovinu:

  Značajke punjenja

  Zahtjev za invalidnost ima oblik obrasca koji osobno ispunjava podnositelj zahtjeva. U ovom dokumentu treba obznaniti takve stavke:

  • Naziv teritorijalnog tijela ITU-a.
  • Prezime, ime, patronimic podnositelja zahtjeva.
  • Broj osiguranja.
  • Adresa stanovanja.
  • Serija, broj putovnice, datum i mjesto izdavanja.
  • Zahtjev za medicinskim i socijalnim iskustvom, naznaka njegovih ciljeva.
  • Navedite koje usluge trebate: tumač znakovnog jezika, ostali.
  • Informacije o zastupniku, ako je potrebno.
  • Pristajete na obradu vaših podataka.
  • Adresa e-pošte, ako postoji.
  • Datum i potpis.

  Prijavu potpisuje izravno osoba kojoj će biti dodijeljen status osobe s invaliditetom.

  Primjer punjenja

  U nastavku možete pročitati prijavnicu.

  Moraju se zapamtiti da popunjavaju dokument u čitljivom rukopisu, bez ispravki i pogrešaka. Stoga je poželjno napraviti nekoliko praznih oblika odmah.

  RAA zakon

  Kako se prijaviti za medicinsku i socijalnu stručnost

  Kako se prijaviti za medicinsko-socijalni pregled. Da bi dobio državnu službu, građanin podnosi Zavodu za medicinsku i socijalnu stručnost zahtjev (ili njegov zakonski zastupnik) kojeg je izdao (ili njegov zakonski zastupnik).

  U zahtjevu se navodi:

  - naziv ureda kojem se podnosi zahtjev;
  - prezime, ime, srednji naziv (ako postoji) primatelja državne službe;
  - adresa mjesta prebivališta (mjesto boravka), e-mail adresa (ako je dostupna);
  - zahtjev za medicinskim i socijalnim znanjem i njegovom svrhom;
  - prezime, ime, srednji naziv (ako postoji) zakonskog zastupnika (ako postoji);
  - podatke o pristanku (neslaganje) o prijenosu i obradi osobnih podataka u institucijama medicine i socijalne skrbi;
  - datum podnošenja prijave.

  Kako se prijaviti za medicinsku i socijalnu stručnost

  Zahtjev se popunjava na ruskom, a kratice riječi i skraćenice nisu dopuštene.

  Za pružanje javnih usluga podnositelju zahtjeva mogu se dobiti kopije dokumenata ovjerenih u skladu s važećim zakonodavstvom Ruske Federacije.

  Zahtjev se podnosi Zavodu u obliku papira ili elektronskog dokumenta.

  Pružanje javnih usluga u elektroničkom obliku


  Trenutačno je bilo moguće zatražiti medicinsku i socijalnu stručnost te žalbu na stručnu odluku Unified Portal of State i Municipal Services.
  Na portalu od državnih i gradskih službi (http://www.gosuslugi.ru) može zatražiti medicinsko-socijalni ispit za bilo koju svrhu (definicija invalidnosti, definiranje stupnja profesionalne nesposobnosti, promjenom uzroka invalidnosti, razvoj individualni program rehabilitacije osoba s invaliditetom (dijete - osobe s invaliditetom), razvoj rehabilitacijskog programa za žrtve, utvrđivanje uzroka smrti osobe s invaliditetom).
  Putem portala možete podnijeti zahtjev za žalbu na stručnu odluku.

  Službene stranice viših institucija medicinske i socijalne stručnosti

  Ministarstvo rada i socijalne zaštite Ruske Federacije (Ministarstvo rada Rusije)
  Službena stranica: http://www.rosmintrud.ru/

  Federalna državna proračunska institucija "Savezni ured za medicinsko-socijalnu stručnost" Ministarstva rada i socijalne zaštite Ruske Federacije
  (FSB "FB ITU" Ministarstva rada Rusije)
  Službena web stranica: http://fbmse.ru/
  E-mail: [email protected]

  Referentni telefoni Ministarstva rada, institucija i organizacija koje pružaju javne usluge:

  (495) 606-16-76 Odjel za osobe s invaliditetom Ministarstva rada Rusije

  Informacije o mjestu savezne vladine agencije za zdravstvenu i socijalnu stručnosti na području Rusije, bavi se njihove službene web stranice i referentni telefoni prikazani su u tablici (docx, 30 KB).

  Trajanje medicinske i socijalne stručnosti

  Pojam pružanje javnih usluga ne može biti duži od 30 kalendarskih dana od dana primatelja javnih usluga (zakonski zastupnik) Zahtjev za zdravstvenu i socijalnu stručnosti.

  Zamolite odvjetnika i dobijte besplatnu konzultaciju u roku od 5 minuta.

  Uzorak zahtjeva za invaliditetom

  Vezani članci

  Ako nakon kupnje stana prodam uložak

  Moghutli speshat pristovy duga iz post banka

  Koliko je izdana potvrda vozača?

  • Povijest bolesti.
  • Priroda liječenja.
  • Provedene ankete.
  • Anamneza.
  • Učestalost i trajanje privremenog invaliditeta za prošlu godinu.
  • Utemeljena temeljna bolest i bolesti koje prate.
  • Provedena istraživanja i zaključci liječnika.
  • Treba li pacijent osigurati sredstva i osigurati programe rehabilitacije.
  • Antropometrijski podaci: visina i težina.
  • Stanje pacijenta u vrijeme traženja smjera, njegovog tjelesnog razvoja.
  • Procjenjuju se psihički i emocionalni razvoj i izdržljivost.
  • Prognoza bolesti.
  • Svrha smjera.

  Pažnja molim te! Obrazac mora biti ovjeren pečatom zdravstvene ustanove i potpisa liječnika, koji sadrži datum dostave glasovne liste.

  Medicinska i socijalna stručnost

  Da biste ubrzali proces i potrošili manje vremena i živaca, trebate znati ispravno ispuniti zahtjev za ITU i gdje ga poslati na pregled.

  Registracija invalidnosti: zahtjev za primitak u 2018.

  Ova komisija također uključuje pripremu rehabilitacijskog programa.

  O kriterijima i klasifikacijama koje se koriste za određivanje skupine s invaliditetom možete pročitati ovdje.
  Kako pravilno nadoknaditi? Trebate popunjavati čitko, bez pogrešaka, ispravaka i pogrešaka.
  Radi praktičnosti, bolje je uzeti 2-3 prazna oblika. Na samom početku je naznačeno ime ITU-ovog teritorijalnog ureda na koju će se prenositi prijava.
  Dalje na točkama:

  1. Prezime, ime, patronim.
  2. Podaci o osobnoj iskaznici podnositelja zahtjeva: serija i broj putovnice Ruske Federacije, broj i mjesto izdavanja.
  3. Broj potvrde o osiguranju (SNILS).
  4. Adresa stanovanja za prebivalište iz putovnice.
  5. Zahtjev za vožnju VTEK-om.

  Registracija invalidnosti

  Pedagoške osobine djeteta koje pohađaju predškolsku ustanovu.

  Putovnica ili drugi dokument koji dokazuje identitet.

  Upućivanje na medicinsku i socijalnu stručnost zdravstvene ustanove (Obrazac 088 y-06); ili odluke Suda.

  Medicinski dokumenti (ambulantna kartica, bolnički ispusti, R-slike itd.) 5. Zakon o nesreći na radu na obrascu H-1 ili Zakon o profesionalnoj bolesti, kada je u početku upućen ITU.6.

  Dokumenti za prolaz MSE-a o invalidnosti u više navrata

  Kako dobiti invaliditet i koji su dokumenti potrebni za registraciju Poštovani čitatelji, informacije iz članka mogu postati zastarjele, koristiti besplatnu konzultaciju pozivom na sljedeće brojeve:

  • Moskva, Moskva regija: 8 (499) 703-35-33 ext. 572
  • St. Petersburg, Lenjingradsko područje: 8 (812) 309-06-71 ext. 224
  • Savezni broj: 8 (800) 777-08-62 ext. 199

  ili postaviti pitanje odvjetniku putem obrasca za povratne informacije u nastavku. Ispitivanje provodi panel stručnjaka čije se djelovanje bilježi. Po završetku, odluka se donosi u obliku zakona koji se donosi većinom glasova. Na vaše ruke dobivate potvrdu kojom potvrđujete činjenicu invaliditeta, što je izvuci iz ovog čina.

  Popis dokumenata potrebnih za registraciju invaliditeta

  • St. Petersburg, Lenjingradsko područje: 8 (812) 309-06-71 ext. 224

  Savezni broj: 8 (800) 777-08-62 ext. 199

  ili postaviti pitanje odvjetniku putem obrasca za povratne informacije u nastavku.

  Dokumenti za prolaz ITU invalidnosti Ad 2) invalidnosti - puni ili djelomični gubitak sposobnosti ili mogućnosti ostvarivanja sebe, da se presele samostalno kretanje, komunicirati, kontrolirati svoje ponašanje, na studij ili uzmi zapošljavanje; Koji dokumenti su potrebni za MSEK ponovno osmisliti invalidsku građanin ili njegov zakonski zastupnik, mora podnijeti zahtjev za zdravstvenu i socijalnu stručnosti ured (ITU) u mjestu prebivališta ili boravišta, odnosno mjesto gdje mirovinskog datoteka nije valjana, za bilo ili iz bilo kojeg razloga koji su se preselili iz Rusije u drugo stalno mjesto prebivališta.

  Popis dokumenata potrebnih za registraciju invaliditeta

  Da bi osoba primila invaliditet, potrebno je položiti poseban pregled, koji će potvrditi činjenicu o onesposobljenosti. Takav se pregled naziva medicinska i socijalna stručnost - ITU.

  Prolazak ovog ispitivanja nije jednostavan. Počinje s činjenicom da za početak prolaza trebate kompletan paket dokumenata.

  Dragi čitatelji! U članku se govori o tipičnim načinima rješavanja pravnih pitanja, ali svaki je slučaj individualan. Ako želite znati kako riješiti svoj problem - obratite se konzultantu:

  Brzo je i besplatno!

  Zakonodavni propis

  Zakonodavstvo jasno regulira postupak i uvjete pružanja invaliditeta. Oni koji najprije izvuku nesposobnost, morate se suočiti s mnogim čudnim nijansama, trenucima koji uzrokuju da osoba padne u apatiju ili paniku.

  Posebno, osnovu invaliditeta je prisutnost potvrde o tri činjenice:

  1. Povreda zdravlje, zbog trajnog poremećaja tjelesnih funkcija, posebno, može se sve vrste ozljeda, bolesti koje su se razvile tijekom života ili su urođena.
  2. Invaliditet je zbog potrebe formalizacije socijalne zaštite (mirovine ili beneficije), uključujući rehabilitaciju.
  3. Prisutnost ograničene životne aktivnosti, kako potpuni i djelomični gubitak sposobnosti da samoposlužuju, kontroliraju svoje postupke i ponašanje, komuniciraju, učite provesti posao.

  I važno je napomenuti da dobivanje invalidnosti moguće samo ako je dostupno dva od navedenih karakteristika, budući da jedan od njih možda nije dovoljan.

  Uspostaviti invaliditet ima pravo samo medicinsku i socijalnu stručnost, koji je glavni ili savezni ured.

  smjer za pregled donose medicinske i preventivne ustanove, bez obzira na imovinska prava, kao i tijela za mirovinsko i socijalno osiguranje. Važno je shvatiti da se osoba može samostalno prijaviti na ITU ured, ako je ranije jedna od organizacija odbila izdati mu uputnicu.

  Istodobno, ispitivanje osigurava uspostavu jedan od tri stupnja invaliditeta, i to:

  1. Prvi stupanj prisvaja se kao potvrda da je povrijeđeno zdravstveno stanje osobe, što znači da mu je teže ispuniti svoje funkcionalne dužnosti, kako bi se ispunili uvjeti za kvalifikaciju. Isto tako, takvi ljudi nemaju priliku nastaviti raditi zbog napetosti, težine i volumena rada.
  2. Drugi stupanj utemeljeno je u slučaju povrede zdravlja, kada osoba ima priliku nastaviti radnu djelatnost uporabom pomoćnih sila - tehničkih sredstava i drugih osoba.
  3. Treća skupina pripisuje se onima koji imaju puni gubitak sposobnosti za rad i takve osobe imaju kontraindikacije za nastavak radne aktivnosti.

  Popis potrebne dokumentacije

  Da biste registrirali invaliditet, potrebno je poslati sljedeće dokumente:

  1. Izvorna putovnica s kopijom.
  2. Obrazac za prijavu 088 / у-06, koji je priložen svim dokumentima na dan podnošenja komisije.
  3. Upućivanje na ITU komisiju.
  4. Kopija radne knjige, uz obveznu potvrdu od odjela za ljudske resurse organizacije u kojoj osoba radi.
  5. Važno je da zaposlenik pruži informacije koje potvrđuju prirodu i radne uvjete poduzeća.
  6. Za studente potrebno je opisati karakterizaciju sa sveučilišta ili obrazovne ustanove.
  7. Dokumenti - izvornici i preslike zdravstvenih ustanova prema kojima se utvrđuju ili opovrgavaju kršenja funkcioniranja tijela.
  8. Potvrda o mirovinskom osiguranju.
  9. Ako se povjerenstvo ponovi, potrebno je dostaviti kopiju prethodno izdane potvrde o invalidnosti i individualni program rehabilitacije.

  Faza reda prolaza

  Registracija invalidnosti je mukotrpan proces koji zahtijeva veliku količinu strpljenja i, naravno, vremena.

  Osim činjenice da je potrebno prikupiti potrebne dokumente, važno je obraniti svoja prava. U nekim slučajevima osoba koja se prijavljuje za invaliditet suočila se s nevoljama zdravstvenih djelatnika da pružaju pomoć i pomoć u teškoj stvari, unatoč činjenici da je to njihova izravna dužnost. Međutim, s obzirom na činjenicu da je zdravlje to zahtijeva, važno je prevladati sve prepreke.

  Liječnički pregled

  Prva akcija koje treba učiniti tvrdeći za status - vidi svog liječnika, koji je dužan evidentirati sve pritužbe na zdravstvenu karticu i dati smjer u uskim stručnjaka, tako da osoba koja je donijela punu inspekciju.

  Liječnik daje pacijentu odgovarajući oblik u kojem se nalaze tragovi, koje bi stručnjaci trebali posjetiti, kao i koje testove treba poduzeti. Važno je napomenuti da rezultati nekih anketa vrijede samo za dva tjedna. U nekim slučajevima, možda će biti potrebno proći pregled u bolnici.

  Također liječnik priprema paket dokumenata za daljnji prijelaz ITU-ove komisije. Ako liječnik odbija izdati odgovarajući smjer, pismeno odbijanje treba biti izdano uz navođenje razloga za odbijanje. Samo u ovom slučaju, osoba može samostalno prijaviti ITU-ovu komisiju. Ako liječnik odbija pisati dokumentirano odbijanje, osoba ima pravo podnijeti zahtjev sudskim tijelima.

  Dokumenti koji izdaju liječnik koji se pohađa pozivaju se glasnici. Moraju zabilježiti stanje zdravlja u vrijeme liječenja, rezultate testova, kao i potrebna sredstva za rehabilitaciju. Konkretno, na rehabilitacijski objekti nositi invalidska kolica, posebne ortopedske cipele, pelene ili hodalice, sluha ili spa tretman i tako dalje. Pored toga, za izdavanje ITU-ove komisije izdana je i obrazac za preporuku, koji je ovjeren od strane bolnice ili zdravstvene ustanove, a ima i potpis tri liječnika.

  Prikupljanje potrebne dokumentacije

  Nakon imenovanja povjerenstva potrebno je imati sve potrebne dokumente, a posebno:

  1. Smjer od liječnika do odlaska liječničkog i zdravstvenog pregleda. Izdavanje odgovarajućeg smjera može osoba povezana s tijelima mirovina ili službene zaštite. Prema postupku registracije invaliditeta, pacijent ima pravo da se neovisno prijavljuje u ITU područni ured, pod uvjetom da se poštuje postupak za takvo liječenje.
  2. Kopija i izvornik putovnice ili drugog dokumenta koji dokazuje identitet.
  3. Za radnu kategoriju stanovništva potrebna je kopija odjela za kadrove certificirane u odjelu osoblja, da osoba stvarno radi. Za neaktivnu populaciju potrebno je dostaviti dokument koji potvrđuje odsutnost stalnog mjesta rada.
  4. SNILS - kopija i izvornik.
  5. Bolesti.
  6. Medicinski dokumenti i potvrde.

  Prolazak povjerenstva

  Nakon prikupljanja potrebne dokumentacije, vrlo je važno doći u ITU regionalni ured u određeno vrijeme. U pravilu, razdoblje čekanja za ulazak u ured je mjesec dana od datuma podnošenja dokumenata.

  U ITU komisiji postoji pacijent koji treba dobiti status invalidnosti, kao i stručnjake, u broju od tri osobe. Oni mogu pregledati pacijenta, ako je potrebno, postavljati pitanja koja se odnose na stanje zdravlja i materijalnog stanja pacijenta. Također, povjerenstvo može biti zainteresirano za životne uvjete, socijalne vještine, obrazovanje, obilježja iz mjesta rada itd.

  Sva pitanja i odgovori na sastanku bilježe se u zapisniku, nakon čega se glasuje. Ako postoji neslaganje, može se propisati dodatno ispitivanje.

  Uvjeti i rezultati prijave

  Postupak registracije invaliditeta prolazi u fazama. Zbirka dokumenata i prolazak ankete traju najmanje 7 do 10 dana. Odluka o dodjeli invaliditeta polaže se na dan ispitivanja.

  Ako je povjerenstvo zadovoljeno, dodjeljuje se skupina za osobe s invaliditetom koja je sastavljena s odgovarajućim certifikatom i razvojem pojedinog sustava rehabilitacije.

  Zapravo, registracija invaliditeta ne bi trebala trajati dulje od dva i pol mjeseca, uzimajući u obzir sve nijanse i probleme.

  Registracija invaliditeta za dijete

  Dodjeljivanje djece s teškoćama u razvoju statusu traje do četiri mjeseca. Istodobno se provodi i ITU stručnost na koju šalju liječnik.

  U ITU uredu potrebno je osigurati sljedeće dokumente:

  1. Pomoć liječniku.
  2. Ambulantna kartica.
  3. Dozvolu boravka.
  4. Osobni dokumenti roditelja ili skrbnika.
  5. Dokumenti koji potvrđuju identitet djeteta.

  Djecu nema nikakav stupanj invalidnosti, tj. Nema stupnjeva težine.

  Što učiniti u slučaju odbijanja

  Pri donošenju provizije može doći do situacije u kojoj pacijent prima odbijanje. U tom slučaju pacijent ima pravo žalbe. Važno je promatrati rok za žalbu - najkasnije mjesec dana od dana donošenja takve odluke.

  U izjava On navodi:

  1. Puno ime ureda na koji se zahtjev šalje.
  2. Podaci podnositelja zahtjeva.
  3. Izjava o sadržaju, naznačujući sastav povjerenstva.
  4. Zahtjev za ponovno ispitivanje.

  Prijava se pregledava u roku od tri dana. S pozitivnim odgovorom, novi ispit imenuje se u roku od 30 dana od ispitivanja prijave

  češalj-out

  Redoslijed prolaska Postoje tri vrste ponovnog procjenjivanja:

  1. Za prvu skupinu osoba s invaliditetom - jednom svake dvije godine.
  2. Za drugu i treću skupinu invalida provodi se ponovno ispitivanje jednom godišnje.
  3. Za djecu jednom u propisanom razdoblju.

  Provođenje postupka preispitivanja je apsolutno nemoguće jer osoba može biti lišena prava da se smatra nevažećom. Kada procjena prolazi, postoji svaka prilika da se promijeni kategorija ako liječnici otkriju da je ta osoba u redu ili da se stanje zdravlja pogoršalo. Uz zadovoljavajuće stanje zdravlja, osoba može izgubiti status invaliditeta.

  Za ponovnu procjenu treba pružiti:

  1. Ambulantna kartica.
  2. Dokumenti o identitetu.
  3. Dokumenti koji dokazuju invaliditet.
  4. IPR.
  5. Snils.
  6. Informacije o obrazovanju, radu itd.
  7. Zaključak ranije izdanih stručnjaka.

  Registracija invalidnosti je mukotrpna aktivnost koja zahtijeva puno strpljenja i truda, ali ako se ne bojite poteškoća i znate svoja prava i sva pravila registracije, postupak će proći gotovo neometano i omogućiti vam da dobijete dodatne pogodnosti i isplate.

  Pravila za prolaz ITU-a opisana su u sljedećem videu:

  I dalje imate pitanja? Saznajte kako riješiti problem - nazovite sada:

  PRILOG 1. UZORAK (zahtjev za ITU od građanina)

  UZORAK (zahtjev za ITU od građanina)

  U PKU "GB ITU na" Ministarstvo rada Rusije

  (Ime primatelja javne službe (pravna ili pravna osoba)

  Adresa e-pošte: ___________

  Kontakt telefon: _______________________

  Molim vas da provedete medicinski i socijalni pregled

  Za zastupnika čiji sam pravni zastupnik

  Broj osiguranja osobnog računa (SNILS) primatelja državne službe ______________________________

  (Ime primatelja javne službe)

  _y., ul. Rashladni, 1, kv. 11______________________________

  Adresa mjesta prebivališta primatelja državne službe:

  (indeks, površina, grad, ulica, kuća, zgrada, stan)

  (serija i broj dokumenta koji potvrđuje identitet primatelja javne službe, datum i ATC ____________.

  mjesto izdavanja ovog dokumenta)

  (dokument koji potvrđuje zastupanje interesa primatelja javne službe)

  s ciljem (navesti svrhu): identifikaciju invaliditeta; određivanje stupnja gubitka profesionalne sposobnosti za rad (u postocima); utvrđivanje uzroka invaliditeta; razvoj programa individualne rehabilitacije (IRP) za osobe s invaliditetom; razvoj Programa za rehabilitaciju žrtava (PDP); utvrđivanje uzroka smrti; utvrđivanje potrebe za stalnom stranom skrbi (pomoć, nadzor); utvrđivanje trajne invalidnosti)

  Obavještavam o potrebi (naglasiti u slučaju potrebe) u pružanju usluga tumačenja znakovnog jezika; tiflo-kiselinski prijevod.

  __________ g. ___________________ (puno ime)

  (datum prijave) (potpis podnositelja zahtjeva) (prijepis)

  Daljnje ocjene su stručnjak FCU ​​"GBU ITU na _______" Ministarstva rada Rusije)

  Suglasnost za obradu primljenih osobnih podataka: DA NE

  Poziv za medicinsku i socijalnu stručnost davao se u obliku:

  ¨lichno; ¨ poštanska komunikacija; Telefonska komunikacija; ¨ e-mail

  Zahtjev je priložen (specificirajte dokumente, broj listova i datum njihove prijave u FCU "GBU ITU za _____________" Ministarstva rada Rusije):

  Uzorak (prijave za obnovu isplate radne mirovine)

  (naziv teritorijalnog tijela

  Mirovinskog fonda Ruske Federacije)

  telefon: _______________, faks: ____________,

  e-mail adresa: ___________________

  Zahtjev za obnovu isplate radne mirovine

  Od "___" _____________ podnositelju prijave u svezi s ____________________________

  radna mirovina se utvrđuje u visini _________ (___________) rubalja prema odluci ______________________________________

  (naziv teritorijalnog tijela mirovinskog fonda

  _____________________ N ___ od "___" __________ ____

  Međutim, u svezi s _________________________________________________

  Podnositelj zahtjeva je suspendiran isplatu radničke mirovine u razdoblju od

  "___" ______________ ____ na "___" ___________ ____, što dokazuje ____________________________________________________.

  Prema stavu 3 čl. 21 Zakona Savezne datiran 17.12.2001 N 173-FZ „na radne mirovine u Ruskoj Federaciji”, nastavak isplate mirovine (dio rada starosnu mirovinu) izrađen je od 1. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je tijelo koje vodi mirovinu, relevantna prijava za obnovu isplate radne mirovine (dio starosne radne mirovine) i dokumenata potrebnih za podnošenje tužbe dodjeljuju se podnositelju zahtjeva, osim u slučajevima predviđenim u stavcima 4. i 5. čl. 21. Federalnog zakona od 17.12.2001. N 173-FZ "O mirovinama radnika u Ruskoj Federaciji". U tom slučaju, umirovljenik plaća se nisu primili svoj mirovinski iznos određen (dio rada starosnu mirovinu) za sva vremena, za koje se suspendira plaćanje navedenog objekta (dio rada starosnu mirovinu).

  U vezi s uklanjanjem gore navedenih okolnosti, što se očituje u __________________________________________________________________, vođenog stavkom 3. čl. 21 Federalnog zakona od 17.12.2001. Br. 173-FZ "O radnim mirovinama u Ruskoj Federaciji" molimo obnovite isplatu radne mirovine imenovane u skladu s odlukom

  N ____ iz "___" __________ ____

  1. Kopija odluke N ___ od "___" ________ ____. O imenovanju radne mirovine.

  2. Dokumenti koji potvrđuju obustavu isplate radne mirovine.

  3. Dokumenti koji potvrđuju ukidanje okolnosti koje utječu na obustavu isplate radne mirovine.

  4. Dokumenti potrebni za obnovu isplate radne mirovine.

  5. Punomoć zastupnika iz "___" _______________ N ___ (ako je zahtjev potpisan od strane predstavnika podnositelja zahtjeva).